Press "Enter" to skip to content

Implementacja bazy danych oraz model danych

W tym tygodniu niewiele udało się uczynić postępów, jeśli chodzi o projekt do konkursu Daj Się Poznać. Natłok zadań w pracy oraz po pracy zajęły mój musk na trochę czasu. W tym tygodniu zaimplementowałem model danych względem bazy danych, przepisałem typy części na odpowiednie „parametryczne” enumy (nie wiem, czy tak to się fachowo nazywa 🙂 ). Dodatkowo udało mi się zaimplementować Androidowy helper do bazy danych SQLite oraz klasy przechowujące informacje o tabeli w bazie danych. Dodatkowo Klasę do zapisu do bazy danych starałem się napisać jak najbardziej ogólnie, aby można było za jej pomocą zapisywać do bazy danych różne obiekty. Myślę, że pierwsza wersja taka zostanie, może w przyszłości się zmieni, jak wymyślę lepsze rozwiązanie 😉

Prototyp głównej aktywności

Główną aktywnością w aplikacji będzie wybór pojazdów zapisanych w bazie, które będziemy chcieli obsługiwać. Na chwilę obecną jest to prototyp mojej wizji, czyli lista elementów (przycisków), na których będą podstawowe informacje o pojeździe, który będziemy mogli „kliknąć” aby otworzyć dane szczegółówe na temat pojazdu. Chwilowo w aktywności są ustawione „na sztywno” przyciski, na których jest wyświetlany tylko jeden tekst. Docelowo chcę zrobić tak, aby opisać szablon przycisku i dynamicznie tworzyć jego elementy z odpowiednimi danymi.

Koniec na dzisiaj…

Wszystkie kody źródłowe znajdują się na githubie, a poniżej dodatkowo umieszczam zrzut ekranu prototypu głównej aplikacji (ikonka wiadomości zostanie zmieniona 😉 ).
Prototyp głównej aktywności aplikacji